MÈTODE DE TREBALL

A partir d’un taulell de joc i uns personatges fantàstics es van resolent petites fitxes amb les operacions bàsiques matemàtiques (sumes, restes, multiplicacions, divisions, problemes...), i també jocs d’enginy per despertar la curiositat dels alumnes, i ajudar-los a desenvolupar la intel·ligència logicomatemàtica.


Tauler de joc

Seguint la teoria de les intel·ligències múltiples, el Phi-ntastic a més a més de potenciar la intel·ligència logico-matemàtica de l’alumne també potencia a partir dels reptes que es plantegen, la intel·ligència espacial, amb la resolució de reptes de lògica de l’espai, així com la intel·ligència naturalista, plantejant qüestions sobre el medi ambient i la natura.


Un altre aspecte imprescindible per al desenvolupament de l’alumne és la intel·ligència emocional. Per això és un aspecte que es treballa també des de diferents vessants. D’una banda, l’automotivació és un factor clau en la superació de reptes constant que planteja el Phi-ntastic, i en l’objectiu en sí mateix de millora contínua propi del mètode.

D’altra banda, per potenciar les habilitats socials i l’empatia, periòdicament es porten a terme tallers en grup, on cal resoldre reptes de manera conjunta, generalment entre alumnes de diferents edats, i per tant, es treballa també el desenvolupament de rols, la millora de les habilitats comunicatives, la tolerància, aprendre a gestionar conflictes de manera positiva i a prendre decisions.

EL Phi-ntastic és un mètode innovador de treball que potencia l’esforç i superació personal, la curiositat, buscant sempre l’estímul positiu i l’empatia amb l’alumne. És tant útil per resoldre dificultats i agafar seguretat, com per fomentar i potenciar les capacitats matemàtiques de nens i nenes de P4 a 6è de Primària.

Per als petits treballem a partir de jocs, manualitats i contes amb contingut matemàtic, així com l’observació i experimentació amb l’entorn.

Per a més grans, a banda de les operacions i problemes matemàtics introduïm reptes, tallers temàtics periòdics, i jocs per rumiar que ajuden a entendre l’aplicació de la matemàtica a l’entorn i a fomentar un vincle amb el medi.