RESULTATS

  • Agilitat en la resolució d’operacions matemàtiques
  • Seguretat a l’hora de resoldre problemes
  • Capacitat per comprendre l’aplicació de la matemàtica a l’entorn més immediat i proper
  • Desenvolupament de la lògica matemàtica i la curiositat
  • Capacitat de concentració i capacitat per sortir de la zona de confort